Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (dag 3)

PDG coachingweert
PDG coachingweert / Marant Elst

PDG: een duale opleiding voor vakprofessionals om zich te kwalificeren als docent in het MBO.

Imiddels hebben we al weer de 3e dag van de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift er op zitten. Een intensieve en afwisselende dag, waar de deelnemers onder andere actief aan de slag gingen met diversiteit in leren, activerende didactiek, samenwerkend leren, een veilige/krachtige leeromgeving met een prettig leerklimaat en reflectie.

De onderwijseenheden de docent als didacticus en de docent als professional stonden centraal.

Een interessante groep met veel diversiteit en enthousiasme.
Dankbaar en leuk om hier als trainer/coach een faciliterende rol in te mogen hebben!